Phần Mềm Kế Toán Việt Nam

Các đặc điểm nổi bật

Cập nhật chế độ kế toán mới theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 áp dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cập nhật chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tuân thủ Thông tư hướng dẫn về Tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán. Thông tư quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net hiện đại của Microsoft. Điều đó cho phép phần mềm có nhiều tính năng nổi trội, trợ giúp việc nhập liệu, xử lý và xem báo cáo trở nên nhanh chóng và đơn giản. Khả năng tích hợp cao với các ứng dụng khác.

Phần mềm có nhiều công cụ hỗ trợ: công cụ sao lưu dữ liệu tự động; công cụ tìm kiếm chứng từ, định khoản; công cụ tìm, lọc, sắp xếp, gom nhóm trên danh sách; công cụ kiểm soát quá trình nhập liệu với nhiều tùy chọn khác nhau.

Đáp ứng các khả năng thay đổi và phát triển trong tương lai của doanh nghiệp, của chế độ kế toán và yêu cầu công tác kế toán quản trị

Theo dõi doanh thu cùng lúc theo nhiều đối tượng khác nhau: theo nhân viên bán hàng, theo khu vực địa lý, theo đại lý, theo từng hạng mục, theo từng vụ việc, …

Phần mềm được thiết kế đặc biệt, rất linh hoạt và thích ứng dễ dàng với nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau và đặc biệt là các yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Phần mềm có thể đưa vào sử dụng ngay mà không phải điều chỉnh nhiều.

Theo dõi công nợ chi tiết đến từng đối tượng khách hàng, theo đích danh hóa đơn hay hợp đồng… theo cả giá trị tiền Việt Nam lẫn ngoại tệ. Công nợ được tự động xác định khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan. Hỗ trợ người dùng trong việc kiểm soát công nợ quá hạn thanh toán hay vượt hạn mức tín dụng cho phép đối với từng khách hàng cụ thể.

Quản lý hàng tồn kho chi tiết từng kho hàng đến tổng thể Doanh nghiệp. Có chế độ khai báo hàng tồn mỗi khi xuất kho và cảnh báo lượng hàng âm khi số lượng vượt quá số lượng tồn

Có nhiều tùy chọn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định: khấu hao theo đường thẳng, theo tỷ lệ phần trăm, giảm dần hoặc tăng dần

Chương trình cho phép cập nhật thông tin hóa đơn ngay trong quá trình nhập liệu và thông tin này được tự động chuyển vào các báo cáo thuế GTGT

Phần mềm hỗ trợ phân bổ chi phí mua hàng, các khoản thuế nhập khẩu vào giá trị các lô hàng nhập mua hay hàng nhập khẩu

Quản lý số liệu liên năm, Tony Accounting cho phép quản lý số liệu của nhiều năm trên cùng một nguồn dữ liệu. Điều đó giúp theo dõi liên tục hoạt động của doanh nghiệp trong các chu kỳ kinh doanh. Không phải tách dữ liệu khi chuyển sang năm khác

Các thông tin cần quản lý trên chứng từ thường thay đổi tùy theo nhu cầu quản lý của từng đơn vị, do đó không thể có một khuôn mẫu dùng chung cho mọi doanh nghiệp, ví thế Tony Accounting cho phép người dùng tự xác định những thông tin này nhờ vậy thông tin trên màn hình của từng loại phiếu sẽ không thừa hoặc thiếu đối với người dùng

Quản lý số liệu đa tiền tệ, Tony Accounting cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi nghiệp vụ phát sinh đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và quy đổi tự động ra đồng tiền hạch toán. Tự động phát sinh các bút toán chênh lệch tỷ giá, cập nhật chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

Hệ thống báo cáo đa dạng, Tony Accounting có đầy đủ các báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính. Thêm vào đó là các báo cáo quản trị cho phép phân tích, xem, in thông tin theo nhiều chiều, từ chi tiết đến tổng hợp. Cho phép báo cáo tại bất cứ thời điểm nào, với nhiều tham số đầu vào linh hoạt. Khả năng kết xuất báo cáo ra nhiều dạng tập tin khác nhau: Excel, Pdf, Html, JPG

Phần mềm được thiết kế với giao diện đơn giản, khoa học, tối ưu hóa thao tác nhập liệu. Giao diện và dữ liệu sử dụng font chữ Unicode. Phần mềm được đánh giá cao về bảo mật, an toàn, ổn định và tính tin cậy. Phần mềm có thể quản lý nhiều người dùng với các phân quyền khác nhau tùy theo chức năng do kế toán trưởng hoặc quản lý hệ thống qui định